Wypalenie zawodowe u nauczycieli

Wypalenie zawodowe u nauczycieli

in Rozwój osobisty |

Wypalenie zawodowe, nazywane syndromem wyczerpania w obecnych czasach najczęściej obejmuje grupę osób zawodowo zajmujących się udzielaniem pomocy, która obejmuje: nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych, terapeutów, księży, psychologów, a nawet urzędników. Ponieważ jest najczęściej rozpatrywane w kontekście wykonywanego zawodu, dlatego nosi nazwę wypalenia zawodowego.

Wypalenie zawodowe a praca nauczyciela

W przypadku nauczycieli ich praca w głównej mierze polega na działaniu na rzecz drugiej, najczęściej bardzo młodej osoby lub grypy tych osób, za pośrednictwem kontaktów interpersonalnych polegających na bardzo daleko rozwiniętej empatii i trosce. Jego zadaniem nie jest tylko i wyłącznie przekazanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności uczniów.

Oczekuje się od niego wrażliwości i zrozumienia na potrzeby młodego człowieka, spostrzeżenia i określenia indywidualnych barier każdego z nich, a także dostrzeżenia uzdolnień, skutecznego, jasnego porozumienia się zarówno z uczniami, jak i ich rodzicami, przełożonymi i gronem pedagogicznym.

 

Przyczyny wypalenia zawodowego

Wszystkie powyżej opisane sytuacje powodują nieustanny, wszechobecny stres, który ma olbrzymi wpływ na stan emocjonalny nauczyciela, a niekiedy również na jego zdrowie. Może prowadzić do depresji i obniżenia własnej wartości z uwagi na przekonanie, iż nie potrafi z tym stanem poradzić sobie i ustrzec się go.

Również znaczenie maja tu: niskie zarobki nieadekwatne do wysiłku włożonego w wykonywana pracę, znaczne obniżenie prestiżu społecznego tego zawodu, zachowanie i cechy osobowościowe uczniów, program nauczania i ciągła jego zmiana, niekorzystne warunki pracy oraz brak podstawowego wyposażenia sal lekcyjnych.

Zespół wypalenia zawodowego zawiera trzy podstawowe symptomy nazywane stopniami wypalenia. Pierwszy to wyczerpanie emocjonalne w sensie fizycznym i psychicznym, utrata energii, sił, chroniczne zmęczenie. Drugi to depersonalizacja, co oznacza stawanie się obojętnym w stosunku do innych osób. Ostatni to brak lub zaniżona satysfakcja z wykonywania swojego zawodu, uczucie niespełnienia się, prowadzące do negatywnej oceny swojej pracy i jej wyników.

 

Objawy wyczerpania zawodowego u nauczycieli

Wypalenie zawodowe u nauczycieli objawia się najczęściej: chronicznym zmęczeniem bez widocznej przyczyny, utratą wagi i apetytu, bezsennością, napięciem mięśniowym wywołującym różnorodne bóle bez wyraźnej przyczyny, migrenowymi bólami głowy, niezdolnością do podejmowania najprostszych nawet decyzji, poczuciem niezadowolenia i obciążaniem się winą za brak osiągnięć, wyobrażeniem o niemożności poradzenia sobie z ogromem pracy, utratą entuzjazmu, niecierpliwością, wybuchami złości, oskarżaniem innych za niepowodzenia zarówno te prawdziwe, jak i wymyślone, utratą zainteresowania wykonywaną pracą i traktowaniem jej w sposób mechaniczny, uzależnieniem od alkoholu, nikotyny lub lekarstw, narzuceniem sobie izolacji towarzyskiej.

 

Wszystkie wspomniane symptomy oraz każdy z osobna nie mogą pozostać bez pomocy. Zaobserwowanie objawów wypalenia zawodowego powinno spowodować konieczność udania się z tym problemem do specjalisty dla dobra samego nauczyciela, jak i jego uczniów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozmowa kwalifikacyjna w banku

Zanim wybierzemy się na rozmowę w sprawie pracy do instytucji finansowej, warto przygotować odpowiednią strategię, by móc udowodnić, że jesteśmy...

Zamknij