Dobra zmiana, czyli wielki spór w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dobra zmiana, czyli wielki spór w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym

in Problemy |

Zmiany to coś, co pojawia się za każdym razem, kiedy do władzy dochodzi nowa ekipa rządząca. Tym razem jednak nie ominęły one polskiego sądownictwa. Ustawa o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r., miała przynieść nowe rozwiązania, usprawniające działanie tej instytucji. Tak się jednak nie stało, a co więcej, postawiło to polityków pod ogromną falą krytyki ze strony UE. Można jednak w tej sytuacji postawić sobie pytanie: Dlaczego Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym?

Coś się kończy, coś się zaczyna

Nowa ustawa przyniosła szereg zmian, dając zmierzch staremu porządkowi i tym samym wprowadzając nowy. Dotyczyło to przede wszystkim stworzenia dwóch dodatkowych izb (Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej), a ponadto zlikwidowaniem Izby Wojskowej, której kompetencje przeszyły na Izbę Karną. Co więcej, na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym mają pojawić się, wybierani przez obywateli, ławnicy. Zmiany zaszły również w zakresie funkcjonowania skarg nadzwyczajnych. Od kwietnia dają one możliwość złożenia takiej skargi na prawomocny wyrok sądu. Największe przekształcenie jednak, z zarazem najbardziej kontrowersyjne dotyczyło obniżenia wieku emerytalnego sędziów do 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet. To właśnie tą kwestią zainteresowała się Komisja Europejska.

Pod lupą UE

Sprawa wcześniejszego przechodzenia sędziów w stan spoczynku jest o tyle kontrowersyjna, co praktycznie sprzeczna z zapisami konstytucji. Na mocy ustawy na emeryturę miało przejść aż 11 sędziów oraz I Prezes Sądu Najwyższego. Tak nigdy nie powinno się stać, gdyż konstytucja głosi, iż Prezesa powołuje prezydent na okres 6 lat. Tymczasem pani prof. Małgorzata Gersdorf została odwołana przed zakończeniem swojej kadencji. Nic więc dziwnego, że obudziło to niepokój UE, której zadaniem jest stać na straży państwa prawa, a co za tym idzie, zasadnym staje się to, dlaczego Komisja Europejska interweniuje w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Mała poprawka

Komisja Europejska kategorycznie nakazała Polsce wstrzymanie nowych przepisów dotyczących zmniejszenia wieku emerytalnego sędziów i przywrócenia ich na stanowiska pod groźbą sankcji. Z tego też powodu rząd polski uchwalił nowelizację do ustawy o Sądzie Najwyższym, która przywróciła tę kwestię do wcześniejszego stanu. Mimo to sytuacja sądownictwa w naszym kraju pokazała ogółowi międzynarodowemu, że konstytucja w naszym kraju nie jest przestrzegana, tak jak być powinna.

Polityka partii rządzącej a niezawisłość Sądu Najwyższego – czy jest zagrożona?

Przeczytaj poprzedni wpis:
Najważniejsze kompetencje Sądu Najwyższego

Czym jest instytucja Sądu Najwyższego? Sąd Najwyższy jest naczelnym organem władzy sądowniczej w Polsce. W jego skład wchodzą: I Prezes...

Zamknij